Hướng dẫn sử dụng

Thống kê sản lượng thẻ cào.

Để tra cứu Thống kê sản lượng thẻ cào, bạn hãy đăng nhập vào website https://www.exu.vn bằng tài khoản NgânLượng.vn của bạn. 

Chú ý: Hệ thống mặc định thống kê sản lượng trong 2 tháng gần đây. Nếu bạn muốn thống kê các trước, vui lòng liên hệ số hotline 0936-405-116 để được hỗ trợ.

B1: Chọn Thống kê sản lượng

B2: Chọn thời gian muốn thống kê.

Bạn có thể xem thống kê theo dạng biểu đồ của từng loại thẻ hay tất cả loại thẻ.